Hvordan blir man en bra skytter?

Som med all annen idrett må man trene for å bli en dyktig skytter. Ingen klarer å treffe blinken på første forsøk, men øvelse gjør mester.Det er viktig å ta seg tid til å trene. Treningen bør ikke bare omfatte skyting på blink. En god skytter må også ha god kondisjon. Det er viktig når man skal roe ned pusten og pulsen før man skyter. Hvis man har dårlig kondisjon, blir man lettere andpusten, og hvilepulsen blir svært høy. Dette er en stor ulempe når man skal skyte.Man må også trene opp konsentrasjonen, slik at man ikke blir forstyrret. I konkurransesammenheng kan det være mye bråk og mange andre mennesker i nærheten. Da gjelder det at man klarer å stenge ut stemmer og lyder, og klarer å fokusere på oppgaven sin, uansett hva som skjer. Man må heller ikke la seg forstyrre av andre tanker. Hvis man tenker på andre ting, er det lett å miste fokuset, og da bommer man. Ofte er det den som er best til å fokusere som skyter best. Den som lett lar seg forstyrre, bommer lett, selv om han eller hun er en dyktig skytter.Det er også viktig å variere selve skytetreningen. Dersom man skyter på samme type blink på samme avstand hele tiden, lærer man bare å skyte på den typen blink på denne avstanden. Selv om man ønsker å spesialisere seg, er det viktig å trene med ulike blinker og ulike avstander. Man må selvsagt også trene i ulike værforhold, slik at været ikke blir en forstyrrende faktor under utendørs konkurranser.

This entry was posted in Blogg. Bookmark the permalink.